Dispozita të përgjithshme

Ju lusim lexoni Kushtet tona të përdorimit (ku përfshihen Kushtet e shfrytëzimit dhe Kushtet e shitjes) dhe Politikën për mbrojtjen e të dhënave personale. Informacionet më të kërkuara janë paraqitur në vijim.

Informacionet tuaja

Çfarë do bëni me e-mail adresën time?

Jo shumë. Për çdo ditë do ta merrni ofertën ditore të Grouper në postën tuaj elektronike dhe njoftime të kohëpaskohshme lidhur me blerjet tuaja. Shumë seriozisht i kuptojmë informacionet tuaja personale – fokusi ynë është ta shfrytëzojmë e-mail adresën tuaj për t’ju informuar çdo ditë për ujditë tona të shkëlqyeshme. Politika jonë për mbrojtjen e të dhënave personale e përmban shqyrtimin e plotë. Ju lusim shikojeni.

 

Çfarë do bëni me kartelën time pagesore dhe informacionet për pagesë?

Këto informacione barten përmes ndërlidhjes Secure Socket Layer dhe janë tërësisht të shifruara. Grouper nuk ka qasje për pagesën, gjegjësisht të dhënat që i vendosni gjatë blerjes procedohen përmes sistemit procedues të Pro Credit ePay.